Tag Archives: Validation

Xác Minh và Xác Nhận trong Kiểm Thử Phần Mềm

Trong ngữ cảnh testing, 2 khái niệm Verification (Xác minh) và Validation (Xác nhận) được sử dụng rộng rãi nhưng chúng hay bị nhầm lẫn và thường được sử dụng thay thế cho nhau. Bây giờ chúng ta cùng xem xét qua từng khái niệm một và phân biệt sự khác nhau của chúng nhé. Verification là gì? Verification là một quá trình đánh giá …