Tag Archives: Usability Testing

Usability Testing

Tìm hiểu về Usability Testing

Usability Testing là gì? Usability Testing Là kiểm tra tính khả dụng để tạo ra một sản phẩm làm cho khách hàng mua ngay từ cái nhìn hoặc lần sử dụng đầu tiên.Ví dụ:  Khách hàng mua hàng trực tuyến ở websiteKhi thực hiện ở hệ thống A phải trải qua các bước sau:#1: Nhập thông tin mua hàng#2: Nhập …