Tag Archives: Unit Testing

Bạn biết gì về Unit Testing

Unit Test là gì? Unit Testing là phương pháp trong đó các thành phần hoặc đơn vị phần mềm riêng lẻ được kiểm tra để xác định sự phù hợp của chúng với các thông số kỹ thuật được thiết kế và cũng bao gồm kiểm tra dữ liệu liên quan và quy trình sử dụng. Một đơn vị chỉ đơn …