Tag Archives: Testing Docs Templates

bộ tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử phần mềm cực chất.

Tại sao cần phải có tài liệu kiểm thử phần mềm? Tài liệu kiểm thử phần mềm (Testing Docs) là một phần không thể tách rời trong bất kỳ quy trình phần mềm nào (Cho dù đó là quy trình truyền thống hay là Agile). Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn phần mềm lớn tại …