Tag Archives: Test Strategy

test strategy

8 bộ Test Strategy mẫu

Test Strategy là gì? Test Strategy (chiến lược test) là cách bạn xác định hướng tiếp cận test, cái bạn muốn đạt được, và làm như nào để bạn đạt được cái bạn muốn. Trong file strategy, hãy đưa ra một kế hoạch tiếp cận đối tượng test một cách rõ ràng. Đây là một trong những tài liệu quan …