Tag Archives: Sanity Testing

Tìm hiểu về Smoke Testing và Sanity Testing

Smoke Testing và Sanity Testing là những chủ đề bị hiểu lầm nhất trong Kiểm thử phần mềm. Có rất nhiều tài liệu về chủ đề này, nhưng hầu hết chúng đều khó hiểu. Và đặc biệt, đối với các bạn học viên đang theo học khóa Kiểm Thử Phần Mềm Miễn Phí tại iTMS Coaching thì lại rất cần phải đọc …