Tag Archives: Error Guessing

Error Guessing

Kỹ thuật Đoán Lỗi – Error Guessing

Tìm hiểu về Error Guessing Error Guessing không có quy trình cụ thể vì có tính trực giác cao và không thể dự đoán trước. Phương pháp chỉ phù hợp với những Tester có kinh nghiệm. Họ được đưa cho 1 chương trình, họ phỏng đoán dựa vào trực giác, dựa vào kinh nghiệm, dữ liệu lịch sử về các …