Tag Archives: Decision Table

decision table

Bảng quyết định trong kiểm thử – Decision Table

Decision Table bảng quyết định trong kiểm thử phần mềm là cách tốt nhất để đối ứng với sự kết hợp của các điều kiện. Kỹ thuật này đôi khi còn được gọi là bảng “Nguyên nhân – kết quả”. Như các bạn cũng đã biết Phân vùng tương đương và Phân tích giá trị biên là 2 kỹ thuật …