Tag Archives: BlackBox Testing

black box testing

Kiểm thử hộp đen – Black Box Testing

Black Box Testing là gì? Kiểm tra hộp đen (Black box testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm mà việc kiểm tra các chức năng của một ứng dụng không cần quan tâm vào cấu trúc nội bộ hoặc hoạt động của nó. Phương pháp thử nghiệm Black Box Testing Dựa vào chức năng Kiểm thử hộp đen …