Tag Archives: automotive testing

Automotive Testing

Automotive testing là gì? Có thể vì Automotive testing được biết đến sau Automation testing nên ngay cái nhìn đầu tiên vẫn có nhiều người hiểu nhầm rằng Automotive testing là Automation testing. Vậy để hiểu rõ hơn về Automotive testing chúng ta hãy cùng phân biệt hai khái niệm Automotive testing và Automation testing: Automation testing – là một phương …