Tag Archives: Agile Testing

Agile Scrum

Agile Scrum Testing

Agile Scrum là gì Agile Scrum là một phương thức phát triển phẩm mềm linh hoạt rất phổ biến hiện nay. Mô hình phát triển phần mềm Agile nhấn mạnh vào 4 giá trị cốt lõi sau: “Cá nhân và sự tương hỗ quan trọng hơn quy trình và công cụ” “Sản phẩm xài được quan trọng hơn tài liệu …