Tag Archives: adhoc testing

adhoc testing

Adhoc Testing

Adhoc Testing là gì? Thuật ngữ Adhoc testing là phương pháp kiểm thử dạng Black box test mà không theo cách thông thường. Với quy trình test thông thường là phải có tài liệu yêu cầu, kế hoạch test ( test plan), test case. Kiểu test này không theo bất cứ loại kỹ thuật test nào để tạo test case. …