7 bộ Test Plan mẫu dành cho Test Manager

Test Plan là gì? Test plan chính là tài liệu tổng quan về việc kiểm thử 1 project đặc tả: phạm vi dự án, hướng tiếp cận, quy trình kiểm thử, tài nguyên và nhân lực cần có, các tính năng cần được test và không cần phải test, các công cụ và môi trường test cần có. Test plan …

Bộ Checklist – kịch bản kiểm thử dành cho website (phần 3)

KIỂM THỬ KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH – COMPATILIBITY TESTING Kiểm thử khả năng tương thích được sử dụng để xác định xem phần mềm có tương thích với các phần tử khác của hệ thống mà nó sẽ hoạt động hay không? Để đánh giá phần mềm hoạt động tốt như thế nào trong một trình duyệt cụ thể, hệ …

Kỹ thuật chuyển đổi trạng thái – State Transition Testing

Tìm hiểu về State Transition Testing Kiểm thử chuyển đổi trạng thái (State Transition Testing) được định nghĩa là kỹ thuật kiểm thử phần mềm trong đó thay đổi điều kiện đầu vào gây ra thay đổi trạng thái trong Ứng dụng được kiểm thử (Application under Test – AUT). Đặc Điểm: Là phương pháp quan sát theo dõi sự …

Trọn bộ Chrome Addon hữu ích dành cho Tester (Phần 1)

1. Screen Ruler Screen Ruler là tiện ích đơn giản của Chrome hỗ trợ cho test giao diện Web: bạn có thể đo kích thước của đối tượng (chiều cao, chiều rộng), kích thước vùng đệm ở hai bên của đối tượng (tính từ các cạnh trên dưới, trái phải của đối tượng đến các cạnh tương ứng của màn hình …

Tìm hiểu về Behavior Driven Development – BDD

BDD (Behavior Driven Development) là một quá trình phát triển phần mềm dựa trên phương pháp Agile(phát triển phần mềm linh hoạt). BDD là sự mở rộng của TDD (Test driven development). Thay vì tập trung vào phát triển phần mềm theo hướng kiểm thử, BDD tập trung vào phát triển phần mềm theo hướng hành vi. Dựa vào requirement …

Trọn bộ Chrome Addon hữu ích dành cho Tester (Phần 3)

21. Web Developer Form Filler Tiện ích này giúp việc điền các trường của form và chứng minh tính hữu dụng trong khi test thăm dò. Bạn có thể cài đặt các phím nóng để điền vào form sử dụng duy nhất một key. 22. Postman Đây là công cụ rất tốt hỗ trợ cho việc kiểm thử API – đặc biệt …

Bộ Checklist – kịch bản kiểm thử dành cho website (phần 2)

KIỂM THỬ HIỆU NĂNG Để đánh giá sự tuân thủ của một hệ thống hoặc thành phần với các yêu cầu về hiệu năng được đặt ra trước đó. Kịch bản kiểm thử. Xác định hiệu suất, tính ổn định và khả năng mở rộng của ứng dụng trong các điều kiện load khác nhau. Xác định xem kiến trúc …

7 nguyên tắc Kiểm Thử theo ISTQB

Trong kiểm thử phần mềm có 7 nguyên tắc kiểm thử. Những nguyên tắc chính là những quy định hoặc là luật mà chúng ta phải tuân theo. Rất nhiều người làm việc lâu năm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm nhưng vẫn không biết đến những nguyên tắc quan trọng này, và họ đã tốn rất nhiều thời …

Xác Minh và Xác Nhận trong Kiểm Thử Phần Mềm

Trong ngữ cảnh testing, 2 khái niệm Verification (Xác minh) và Validation (Xác nhận) được sử dụng rộng rãi nhưng chúng hay bị nhầm lẫn và thường được sử dụng thay thế cho nhau. Bây giờ chúng ta cùng xem xét qua từng khái niệm một và phân biệt sự khác nhau của chúng nhé. Verification là gì? Verification là một quá trình đánh giá …