Usability Testing

Tìm hiểu về Usability Testing

Usability Testing là gì? Usability Testing Là kiểm tra tính khả dụng để tạo ra một sản phẩm làm cho khách hàng mua ngay từ cái nhìn hoặc lần sử dụng đầu tiên.Ví dụ:  Khách hàng mua hàng trực tuyến ở websiteKhi thực hiện ở hệ thống A phải trải qua các bước sau:#1: Nhập thông tin mua hàng#2: Nhập …

testing la gi

Phân tích các tính cách của Tester

KIÊN TRÌ Là những người kiên trì tìm hiểu tới khi bug được report để developer có thể fix lỗi. Dù thỉnh thoảng gặp khó khăn nhưng vẫn sẽ làm tới cùng. Ưu điểm: Không có chuyện lùi bước trước khó khăn, kiên trì test tới cùng. Nhược điểm: Đôi khi mất thời gian vào việc tái hiện những bug …

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 5)

41. VIEW là gì? Một VIEW là một bảng ảo mà chứa dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng, nó không gì khác ngoài môt lệnh SQL mà được lưu giữ trong Database với một tên liên kết. Một VIEW thực sự là một thành phần của một bảng trong form của một truy vấn SQL đã được định nghĩa …