Tìm hiểu về Performance Testing

performance testing

Performance Testing là gì Performance Testing là 1 trong nhiều kiểu test mà tester nào cũng phải trải qua, nhưng nó không đơn giản và dễ hiểu như những kiểu test khác. Nó dễ gây nhầm lẫn và đưa đến những kết luận sai lầm, ảnh hưởng 1 phần đến chất lượng của project cũng như ảnh hưởng xấu khi …

Kiểm thử hộp đen – Black Box Testing

black box testing

Black Box Testing là gì? Kiểm tra hộp đen (Black box testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm mà việc kiểm tra các chức năng của một ứng dụng không cần quan tâm vào cấu trúc nội bộ hoặc hoạt động của nó. Phương pháp thử nghiệm Black Box Testing Dựa vào chức năng Kiểm thử hộp đen …

Adhoc Testing

adhoc testing

Adhoc Testing là gì? Thuật ngữ Adhoc testing là phương pháp kiểm thử dạng Black box test mà không theo cách thông thường. Với quy trình test thông thường là phải có tài liệu yêu cầu, kế hoạch test ( test plan), test case. Kiểu test này không theo bất cứ loại kỹ thuật test nào để tạo test case. …

Agile Scrum Testing

Agile Scrum

Agile Scrum là gì Agile Scrum là một phương thức phát triển phẩm mềm linh hoạt rất phổ biến hiện nay. Mô hình phát triển phần mềm Agile nhấn mạnh vào 4 giá trị cốt lõi sau: “Cá nhân và sự tương hỗ quan trọng hơn quy trình và công cụ” “Sản phẩm xài được quan trọng hơn tài liệu …

Kiểm thử hộp trắng – White Box Testing

white box testing kiem thu hop trang

White Box Testing là gì? Kiểm thử hộp trắng (White Box Testing) là một kỹ thuật xác minh giúp các Tester có thể sử dụng để kiểm tra mã code của họ hoạt động như dự kiến. Có 2 hoạt động kiểm thử hộp trắng: Kiểm thử luồng điều khiển Kiểm thử dòng dữ liệu Các kỹ thuật White Box …

Kiểm Thử Hệ Thống – System Testing

System Testing

Tìm hiểu về System Testing Kiểm thử hệ thống (System Testing) là kiểm thử một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh và tích hợp đầy đủ. Thông thường, phần mềm chỉ là một thành phần của hệ thống trên máy tính. Phần mềm được tương tác với các hệ thống phần mềm hay phần cứng khác. Kiểm thử hệ thống …

Kiểm Thử Chấp Nhận – Acceptance Testing

Acceptance Testing

Tìm hiểu về User Acceptance Testing User Acceptance Testing (UAT) – Kiểm thử chấp nhận của người dùng có nghĩa là kiểm thử xem phần mềm đã thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách hàng và khách hàng chấp nhận sản phẩm (và trả tiền thanh toán hợp đồng). Hay không? Cụ thể hơn UAT trả lời cho những …

Kiểm thử tích hợp – Integration Testing

Integration Testing

Integration Testing là gì? Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) được định nghĩa là một loại kiểm thử trong đó các module của phần mềm được tích hợp logic và được kiểm thử theo nhóm. Một dự án phần mềm điển hình bao gồm nhiều module, được code bởi các lập trình viên. Kiểm thử tích hợp là kiểm thử …

Bạn biết gì về Unit Testing

unit testing

Unit Test là gì? Unit Testing là phương pháp trong đó các thành phần hoặc đơn vị phần mềm riêng lẻ được kiểm tra để xác định sự phù hợp của chúng với các thông số kỹ thuật được thiết kế và cũng bao gồm kiểm tra dữ liệu liên quan và quy trình sử dụng. Một đơn vị chỉ đơn …