Hướng Dẫn Cấu Hình REST API Trong Jmeter

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách cấu hình SOAP API (web services) trên Jmeter. Bạn có thể xem lại tại đây. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cấu hình REST API (web services) trên Jmeter. Trước khi bắt đầu vào việc config 1 API dạng REST chúng ta hãy cùng tìm hiểu …

Hướng Dẫn Cấu Hình SOAP API Trong Jmeter

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách để lấy Tokens, Session IDs cho các request trong kịch bản test plan. Bạn có thể xem lại tại đây. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cấu hình SOAP API (web services) trên Jmeter. Trước khi bắt đầu vào việc config 1 API dạng SOAP chúng …

Hướng Dẫn Lấy Token Bằng Json Extractor

Ở bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu các bạn các bước chi tiết để cấu hình CSV data config cho một kịch bản test hiệu quả. Các bạn có thể xem lại bài viết ở đây. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách để lấy Tokens, Session IDs cho các request trong kịch bản test …

CSVJmeter

Cấu Hình CSV Dataset Config Trong Jmeter

JMeter – công cụ kiểm tra tải mã nguồn mở, nó có những element cho phép chúng ta sử dụng các bộ dữ liệu ngoài theo định dạng CSV. Những element này được gọi là “CSV Data Set Config”. CSV Data Set Config là một trong những element cấu hình quan trọng trong Jmeter. Nó được sử dụng trong việc …