Bug Severity – Priority

1. Severity Severity là mức độ ảnh hưởng của Bug/ Defect với sự phát triển hoặc hoạt động của ứng dụng đang test. Mức độ ảnh hưởng tới các function càng cao thì severity càng cao. Tester/QA thường là người xác định serverity. Phân loại Serverity Critical: Defect khiến cho tiến trình hoạt động của toàn phần mềm bị ngưng …

Phân tích các tính cách của Tester

KIÊN TRÌ Là những người kiên trì tìm hiểu tới khi bug được report để developer có thể fix lỗi. Dù thỉnh thoảng gặp khó khăn nhưng vẫn sẽ làm tới cùng. Ưu điểm: Không có chuyện lùi bước trước khó khăn, kiên trì test tới cùng. Nhược điểm: Đôi khi mất thời gian vào việc tái hiện những bug …

Học SQL qua câu hỏi (Phần 5)

sql

41. VIEW là gì? Một VIEW là một bảng ảo mà chứa dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng, nó không gì khác ngoài môt lệnh SQL mà được lưu giữ trong Database với một tên liên kết. Một VIEW thực sự là một thành phần của một bảng trong form của một truy vấn SQL đã được định nghĩa …

Học SQL qua câu hỏi (Phần 4)

sql

31. Composite primary key là gì? Khi PRIMARY KEY không phải chỉ có 1 trường mà bao gồm nhiều trường của bảng thì được gọi là một Composite Pimary Key. 32. Index là gì ? Index (Chỉ mục) là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất …

Học SQL qua câu hỏi (Phần 3)

sql

21. Chúng ta có thể đổi tên một cột trong đầu ra của SQL query được không? Có. Có thể dùng câu lệnh sau để làm việc này: SELECT column_name AS new_name FROM table_name;22. Thứ tự của các mệnh đề trong câu lệnh SQL SELECT như thế nào? Thứ tự các mệnh đề SQL SELECT là: SELECT, FROM, WHERE, GROUP …

Học SQL qua câu hỏi (Phần 2)

sql

11. Một bảng có thể có nhiều hơn một khóa ngoại được không? Có, một bảng có thể có nhiều khóa ngoại và chỉ có một khóa chính. 12. Trường BOOLEAN có thể nhận các giá trị nào Giá trị của trường BOOLEAN có thể nhận 1 trong 2 giá trị sau: -1 (TRUE) và 0 (FALSE). 13. STORED PROCEDURE …

Học SQL qua câu hỏi (Phần 1)

sql

1. SQL là gì? SQL là viết tắt của cụm từ “Structured Query Language.” – ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, được dùng để tạo, xóa, lấy các …

Tìm hiểu về Smoke Testing và Sanity Testing

Smoke Testing và Sanity Testing là những chủ đề bị hiểu lầm nhất trong Kiểm thử phần mềm. Có rất nhiều tài liệu về chủ đề này, nhưng hầu hết chúng đều khó hiểu. Và đặc biệt, đối với các bạn học viên đang theo học khóa Kiểm Thử Phần Mềm Miễn Phí tại iTMS Coaching thì lại rất cần phải đọc …

Tìm hiểu về Functional Testing

Functional Testing

Functional Testing là gì Kiểm thử chức năng (Functional Testing) là một loại kiểm thử hộp đen (black box testing) và test case của nó được dựa trên đặc tả của ứng dụng phần mềm/thành phần đang test. Các chức năng được test bằng cách nhập vào các giá trị nhập và kiểm tra kết quả đầu ra, và ít …

Tìm hiểu về Security Testing

Security Testing

Security Testing là gì? Kiểm thử bảo mật (Security Testing) là một trong những phần quan trọng trong phát triển phần mềm, nhằm đảm bảo các hệ thống và ứng dụng trong một tổ chức không có bất kỳ sơ hở nào có thể gây ra các tổn thất về an toàn bảo mật. Việc Kiểm thử bảo mật đối …