7 nguyên tắc Kiểm Thử theo ISTQB

Trong kiểm thử phần mềm có 7 nguyên tắc kiểm thử. Những nguyên tắc chính là những quy định hoặc là luật mà chúng ta phải tuân theo. Rất nhiều người làm việc lâu năm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm nhưng vẫn không biết đến những nguyên tắc quan trọng này, và họ đã tốn rất nhiều thời …

Xác Minh và Xác Nhận trong Kiểm Thử Phần Mềm

Trong ngữ cảnh testing, 2 khái niệm Verification (Xác minh) và Validation (Xác nhận) được sử dụng rộng rãi nhưng chúng hay bị nhầm lẫn và thường được sử dụng thay thế cho nhau. Bây giờ chúng ta cùng xem xét qua từng khái niệm một và phân biệt sự khác nhau của chúng nhé. Verification là gì? Verification là một quá trình đánh giá …