Giới Thiệu Giao Diện Của Jmeter

Trong bài hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn làm quen với giao diện của JMeter (GUI). Nếu bạn chưa biết cách cài đặt và khởi chạy JMeter vui lòng tham khảo thêm ở đây để cài đặt JMeter.

Sau khi khởi động JMeter chúng ta sẽ thấy màn hình tương tự như bên dưới:

Giao diện của Jmeter

Giao diện JMeter sẽ được chia làm 3 phần lớn:

  • Left Pane: Là nơi hiển thị cây thư mục test script của bạn, bạn sẽ thực hiện thêm, sửa, xoá… các thành phần trong JMeter ở chỗ này.
  • Configuration Pane: Nơi thiết lập cấu hình cũng như điều khiển các hành vi của các thành phần trong JMeter mà chúng ta muốn thực hiện.
  • Menu Bar: Đây là thanh menu hiển thị các icon của các button chức năng quan trọng nhất trong JMeter.

Left Pane

Khung trái trong JMeter được bắt đầu bằng một Test Plan (luôn mặc định có sẵn trong mọi test script), như tên của nó được định nghĩa, đây được coi như một container chứa các kịch bản cũng như dữ liệu để kiểm thử, nó cũng là nơi chứa các bước thực hiện của test script. Test Plan có thể bao gồm một hay nhiều thành phần của JMeter như Thread Groups, Logic Controller, Configuration Elements, Samplers, Times, Listeners và Assertions

Configuration Pane

Bạn có thể thực hiện thiết lập Test Plan và các thành phần của nó bên trong cửa sổ này, ví dụ như Tên Test Plan, định nghĩa các biến người dùng và các thuộc tính của nó đều được cấu hình ở đây. Thiết lập Test Plan giúp bạn có thể kiểm soát các thuộc tính cũng như hành vi mà bạn muốn thực hiện theo ý của mình.

Menu bar

New: Sử dụng icon New để tạo mới 1 Test Plan
Open: Khi muốn mở 1 Test Plan đã tồn tại click vào button này ở trên menu bar
Save: Để lưu lại 1 Test Plan sau đó chọn đường dẫn muốn lưu lại.

Start: Icon Start được sử dụng để bắt đầu thực thi việc chạy test script. Sau khi tạo xong 1 test plan và thêm các thành phần vào trong nó, bạn có chỉ cần đơn giản thực hiện click vào button Start để khởi chạy.

Start with no pauses: Giống như icon Start chúng ta sử dụng icon Start no pauses (có thêm icon nhỏ hình tròn và dấu gạch chéo màu đỏ) để thực thi việc test. Sự khác nhau đó là icon này sẽ chạy mà Thread Group không tạm dừng bỏ qua các yêu cầu dừng test bằng thủ công.

Stop: Như tên của nó đã được định nghĩa, icon này dùng để dừng test đang chạy 1 cách đột ngột.

Shutdown: Icon Shutdown cũng dùng để dừng test nhưng nó an toàn hơn. Khi chúng ta click vào icon này khi đang run test, nó sẽ không dừng đột ngột luôn như Stop mà nó vẫn cho phép các luồng đang chạy chưa hoàn thành chạy tiếp cho xong sau đó mới dừng lại sau khi đã xong.

Clear: Xóa hết log ở 1 Listener đang trỏ chuột vào.
Clear All: Bạn có thể xóa hết log ở toàn bộ Test Plan đang bật bằng cách click button Clear All.
Elapsed time of current running test: Hiển thị thời gian run test.
Show Number of Errors in log: Khi click vào icon này, phần log của ứng dụng sẽ hiển thị ở dưới cùng của cửa sổ đang thiết lập.
Running thread/total number of threads: Hiển thị số lượng thread đang thực hiện tại thời điểm hiện tại trên tổng số bao nhiêu thread đã thiết lập từ trước.
Đây là thanh hiển thị cao nhất trên giao diện JMeter. Nó có nhiều button giúp chúng ta thực hiện các chức năng khác nhau chỉ bằng cách click vào nút tương ứng.

Ở bài tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu các thành phần cơ bản của Jmeter.

Nguồn: https://www.blazemeter.com/jmeter-gui/