Uncategorized

SDLC

Tổng Quan Về Quy Trình Scrum (Tiếp Theo)

Ở phần trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn những khái niệm cơ bản của quy trình Scrum và những vai trò trong một Scrum team. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Scrum events ( các sự kiện scrum), Scrum artifacts ( các tạo tác trong scrum) và Definition of “done” (định nghĩa …

sdlc

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Quy trình phát triển phần mềm là gì? Quy trình phát triển phần mềm Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Các hoạt động cơ bản của quy trình …

Tổng Quan Về Quy Trình Scrum

Nếu đã từng tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm, hẳn là bạn đã từng biết đến rất nhiều mô hình phát triển phần mềm như Waterfall, V model, mô hình xoắn ốc hay mô hình tiếp cận lặp… Và gần đây chúng ta thường nghe tới thuật ngữ như Scrum. Vậy Scrum là gì? mô hình phát …

Hướng Dẫn Cấu Hình SOAP API Trong Jmeter

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách để lấy Tokens, Session IDs cho các request trong kịch bản test plan. Bạn có thể xem lại tại đây. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cấu hình SOAP API (web services) trên Jmeter. Trước khi bắt đầu vào việc config 1 API dạng SOAP chúng …