Software Testing

kiem thu tu dong

Tìm hiểu về kiểm thử tự động (Automation Test)

Kiểm thử tự động (Automation testing) là gì? Kiểm thử tự động (Automation testing) là quá trình sử dụng những công cụ hỗ trợ để kiểm thử phần mềm. Đây là quá trình chạy lại các kịch bản kiểm thử đã được kiểm thử thủ công, lặp lại nhiều lần. Tại sao phải kiểm thử tự động? Kiểm thử tự …

cucumber

Tìm hiểu công cụ kiểm thử tự động Cucumber

Tìm hiểu về Cucumber Công cụ kiểm thử tự động Cucumber chính là một testing framework hỗ trợ Behavior Driven Development (BDD), cho phép người dùng định nghĩa hành vi hệ thống thông qua cú pháp Gherkin. Cucumber hướng tới việc viết test “as cool as cucumber” mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu cho dù họ không có …

quy trinh kiem thu phan mem

Tìm hiểu về quy trình kiểm thử phần mềm

Quy trình kiểm thử phần mềm là gì? Quy trình kiểm thử phần mềm – Software testing life cycle( STLC) xác định các giai đoạn (pha) trong kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, không có STLC tiêu chuẩn cố định nào trên thế giới, nhưng về cơ bản quy trình kiểm thử bao gồm những giai đoạn sau: 1. Requirement …

performance testing

Tìm hiểu về Performance Testing

Performance Testing là gì Performance Testing là 1 trong nhiều kiểu test mà tester nào cũng phải trải qua, nhưng nó không đơn giản và dễ hiểu như những kiểu test khác. Chúng dễ gây nhầm lẫn và đưa đến những kết luận sai lầm, ảnh hưởng 1 phần đến chất lượng của dự án. Có nhiều định nghĩa về …