Peformance Testing

Hướng Dẫn Xây Dựng Test Plan Hoàn Chỉnh Kết Hợp Sử Dụng Json Extractor Và CSV Dataset Config.

 Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn tạo test script Web Application bằng cách recording trên JMeter, các bạn có thể xem lại bài viết ở đây. Tiếp nối chuỗi bài viết về Jmeter, ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng kịch bản test plan hoàn chỉnh kết …

Hướng Dẫn Cấu Hình REST API Trong Jmeter

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách cấu hình SOAP API (web services) trên Jmeter. Bạn có thể xem lại tại đây. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cấu hình REST API (web services) trên Jmeter. Trước khi bắt đầu vào việc config 1 API dạng REST chúng ta hãy cùng tìm hiểu …

Hướng Dẫn Cấu Hình SOAP API Trong Jmeter

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách để lấy Tokens, Session IDs cho các request trong kịch bản test plan. Bạn có thể xem lại tại đây. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cấu hình SOAP API (web services) trên Jmeter. Trước khi bắt đầu vào việc config 1 API dạng SOAP chúng …