Automation Test

selenium ide

Selenium IDE đã trở lại.

Tìm hiểu về Selenium IDE Selenium IDE là một extension (plugin) dùng để tự động hóa việc kiểm thử chạy trên trình duyệt Firefox, Chrome thông qua tính năng Record và Playback, được tạo ra bởi Shinya Kasatani người Nhật Bản, người sau này đã donate Selenium IDE cho dự án Selenium, đúng như bản chất của dự án là …

kiem thu tu dong

Tìm hiểu về kiểm thử tự động (Automation Test)

Kiểm thử tự động (Automation testing) là gì? Kiểm thử tự động (Automation testing) là quá trình sử dụng những công cụ hỗ trợ để kiểm thử phần mềm. Đây là quá trình chạy lại các kịch bản kiểm thử đã được kiểm thử thủ công, lặp lại nhiều lần. Tại sao phải kiểm thử tự động? Kiểm thử tự …

cucumber

Tìm hiểu công cụ kiểm thử tự động Cucumber

Tìm hiểu về Cucumber Công cụ kiểm thử tự động Cucumber chính là một testing framework hỗ trợ Behavior Driven Development (BDD), cho phép người dùng định nghĩa hành vi hệ thống thông qua cú pháp Gherkin. Cucumber hướng tới việc viết test “as cool as cucumber” mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu cho dù họ không có …