Bug Severity – Priority

1. Severity

Severity là mức độ ảnh hưởng của Bug/ Defect với sự phát triển hoặc hoạt động của ứng dụng đang test. Mức độ ảnh hưởng tới các function càng cao thì severity càng cao. Tester/QA thường là người xác định serverity.

Phân loại Serverity

 • Critical: Defect khiến cho tiến trình hoạt động của toàn phần mềm bị ngưng hoàn toàn, không còn phần nào có thể chạy được
 • Major: Defect nghiêm trọng, có thể là sập hệ thống nhưng có một số phần khác vẫn hoạt động được
 • Medium: Defect gây ra một số hành vi ngoài mong đợi nhưng hệ thống vẫn hoạt động
 • Low: Defect không gây ra bất kì sự cố lớn nào cho hệ thống.

Xác định Severity của Bug/Defect

Dựa trên tần suất xuất hiện: Trong một số trường hợp, nếu sự xuất hiện của một defect nhỏ thường xảy ra trong mã, ảnh hưởng của nó có thể nhiều hơn. Vì vậy, từ quan điểm của người dùng, nó nghiêm trọng hơn mặc dù đó là một defect nhỏ.

Dựa trên sự cô lập defect: Cô lập defect có thể giúp tìm ra mức độ nghiêm trọng theo bảng dưới đây:

2. Priority

Priority là thứ tự cần xử lý defect. Priority càng cao nghĩa là defect càng cần được giải quyết sớm Thông thường, những defect ảnh hưởng đến hoạt động của cả hệ thống sẽ được ưu tiên cao hơn những defect của các chức năng nhỏ.

Phân loại Priority

 • Low: Defect ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống nhưng nó có thể giải quyết sau khi những defect nghiêm trọng hơn đã được giải quyết
 • Medium: Defect nên được giải quyết trong tiến trình dự án hoặc có thể đợi đến khi version mới ra
 • High: Defect phải được giải quyết càng sớm càng tốt vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống và không thể được sử dụng cho đến khi được khắc phục

Kết hợp Severity + Priority

Trong báo cáo lỗi, mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên thường được điền bởi người viết báo cáo lỗi, nhưng nên được cả nhóm xem xét có thể được xác định dựa trên các tiêu chí sau:

 • Độ nghiêm trọng cao – Lỗi ưu tiên cao

Ví dụ như trên một trang web Thương mại điện tử, mỗi khách hàng nhận được thông báo lỗi trên mẫu đặt phòng và không thể đặt hàng, hoặc trang sản phẩm ném phản ứng Lỗi 500.

 • Mức độ nghiêm trọng cao – Lỗi ưu tiên thấp

Điều này xảy ra khi lỗi gây ra các vấn đề lớn, nhưng nó chỉ xảy ra trong điều kiện hoặc tình huống rất hiếm, ví dụ như khách hàng sử dụng các trình duyệt cũ rất cũ không thể tiếp tục mua sản phẩm. Bởi vì số lượng khách hàng có trình duyệt rất cũ rất thấp, nên không phải là ưu tiên cao để khắc phục sự cố.

 • Mức độ ưu tiên cao – Mức độ nghiêm trọng thấp

Điều này có thể xảy ra khi, ví dụ, logo hoặc tên của công ty không được hiển thị trên trang web. Điều quan trọng là phải khắc phục sự cố càng sớm càng tốt, mặc dù nó không gây ra nhiều thiệt hại.

 • Mức độ ưu tiên thấp – Mức độ nghiêm trọng thấp

Đối với những trường hợp lỗi không gây ra thảm họa và chỉ ảnh hưởng đến số lượng khách hàng rất nhỏ, cả Độ nghiêm trọng và Mức độ ưu tiên đều thấp, ví dụ trang chính sách bảo mật mất nhiều thời gian để tải. Không nhiều người xem trang chính sách bảo mật và tải chậm không ảnh hưởng đến khách hàng nhiều.

Kết luận

Độ ưu tiên và độ nghiêm trọng chỉ là hai trong số rất nhiều thông tin quan trọng khác chúng ta cần phải cung cấp như môi trường của con bug, mức độ lặp đi lặp lại, các bước mô tả con bug, phạm vi của con bug… Tuy nhiên, việc hiểu đúng về mức độ nghiêm trọng, độ ưu tiên của sản phẩm cho thấy người kiểm thử thực sự hiểu rõ và quan tâm đến chất lượng sản phẩm cũng như thể hiện sự chuyên nghiệp của một kỹ sư kiểm thử.