SDLC

Tổng Quan Về Quy Trình Scrum (Tiếp Theo)

Ở phần trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn những khái niệm cơ bản của quy trình Scrum và những vai trò trong một Scrum team. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Scrum events ( các sự kiện scrum), Scrum artifacts ( các tạo tác trong scrum) và Definition of “done” (định nghĩa …

sdlc

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Quy trình phát triển phần mềm là gì? Quy trình phát triển phần mềm Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Các hoạt động cơ bản của quy trình …

Tổng Quan Về Quy Trình Scrum

Nếu đã từng tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm, hẳn là bạn đã từng biết đến rất nhiều mô hình phát triển phần mềm như Waterfall, V model, mô hình xoắn ốc hay mô hình tiếp cận lặp… Và gần đây chúng ta thường nghe tới thuật ngữ như Scrum. Vậy Scrum là gì? mô hình phát …

Hướng Dẫn Xây Dựng Test Plan Hoàn Chỉnh Kết Hợp Sử Dụng Json Extractor Và CSV Dataset Config.

 Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn tạo test script Web Application bằng cách recording trên JMeter, các bạn có thể xem lại bài viết ở đây. Tiếp nối chuỗi bài viết về Jmeter, ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng kịch bản test plan hoàn chỉnh kết …