Monthly Archives: December 2019

Usability Testing

Tìm hiểu về Usability Testing

Usability Testing là gì? Usability Testing Là kiểm tra tính khả dụng để tạo ra một sản phẩm làm cho khách hàng mua ngay từ cái nhìn hoặc lần sử dụng đầu tiên.Ví dụ:  Khách hàng mua hàng trực tuyến ở websiteKhi thực hiện ở hệ thống A phải trải qua các bước sau:#1: Nhập thông tin mua hàng#2: Nhập …

testing la gi

Phân tích các tính cách của Tester

KIÊN TRÌ Là những người kiên trì tìm hiểu tới khi bug được report để developer có thể fix lỗi. Dù thỉnh thoảng gặp khó khăn nhưng vẫn sẽ làm tới cùng. Ưu điểm: Không có chuyện lùi bước trước khó khăn, kiên trì test tới cùng. Nhược điểm: Đôi khi mất thời gian vào việc tái hiện những bug …

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 5)

41. VIEW là gì? Một VIEW là một bảng ảo mà chứa dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng, nó không gì khác ngoài môt lệnh SQL mà được lưu giữ trong Database với một tên liên kết. Một VIEW thực sự là một thành phần của một bảng trong form của một truy vấn SQL đã được định nghĩa …

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 4)

31. Composite primary key là gì? Khi PRIMARY KEY không phải chỉ có 1 trường mà bao gồm nhiều trường của bảng thì được gọi là một Composite Pimary Key. 32. Index là gì ? Index (Chỉ mục) là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất …

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 3)

21. Chúng ta có thể đổi tên một cột trong đầu ra của SQL query được không? Có. Có thể dùng câu lệnh sau để làm việc này: SELECT column_name AS new_name FROM table_name;22. Thứ tự của các mệnh đề trong câu lệnh SQL SELECT như thế nào? Thứ tự các mệnh đề SQL SELECT là: SELECT, FROM, WHERE, GROUP …