Monthly Archives: July 2019

Tìm hiểu về Requirement Traceability Matrix

Bạn là business analysis, tester/QC … tham gia vào quá trình phát triển phần mềm. Vậy làm thế nào để bạn biết test case của mình đã cover được hết requirement của khách hàng hay chưa?Câu trả lời ở đây là: Requirement Traceability Matrix (RTM)RTM là nơi cho bạn thấy được những lỗ hổng (không được liên kết) ở mỗi …

phan lop tuong duong va gia tri bien

Kỹ thuật Phân Lớp Tương Đương và Giá Trị Biên

Trong kiểm thử phần mềm, việc sử dụng kỹ thuật phân lớp tương đương trong quá trình viết test case là việc làm không thể thiếu nhằm giảm khối lượng công việc cho tester bằng cách giảm tổng số các trường hợp kiểm thử phải được xây dựng. Sau đây, chúng ta đi sâu vào tìm hiểu về kỹ thuật …