Monthly Archives: June 2019

Decision Table

Bảng quyết định trong kiểm thử – Decision Table

Decision Table bảng quyết định trong kiểm thử phần mềm là cách tốt nhất để đối ứng với sự kết hợp của các điều kiện. Kỹ thuật này đôi khi còn được gọi là bảng “Nguyên nhân – kết quả”. Như các bạn cũng đã biết Phân vùng tương đương và Phân tích giá trị biên là 2 kỹ thuật …

Error Guessing

Kỹ thuật Đoán Lỗi – Error Guessing

Tìm hiểu về Error Guessing Error Guessing không có quy trình cụ thể vì có tính trực giác cao và không thể dự đoán trước. Phương pháp chỉ phù hợp với những Tester có kinh nghiệm. Họ được đưa cho 1 chương trình, họ phỏng đoán dựa vào trực giác, dựa vào kinh nghiệm, dữ liệu lịch sử về các …