jmeter_install

Hướng Dẫn Cài Đặt Jmeter

Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt Jmeter Vì JMeter là phần mềm mở được viết bằng Java vì thế để sử dụng được Jmeter bạn cần phải cài đặt Java trước tiên. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt Java tại đây. Kiểm tra xem đã cài Java …

kiem thu hieu nang

Giới thiệu công cụ kiểm thử hiệu năng – Apache JMeter

Kiểm thử hiệu năng là gì? Các tính năng và chức năng của một hệ thống phần mềm không phải là mối quan tâm duy nhất. Hiệu năng của một ứng dụng phần mềm như thời gian phản hồi (response time), độ tin cậy (reliability), sử dụng tài nguyên (resource usage) và khả năng mở rộng (scalability) của nó cũng là điều đáng chú ý. Có nhiều định …

SDLC

Tổng Quan Về Quy Trình Scrum (Tiếp Theo)

Ở phần trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn những khái niệm cơ bản của quy trình Scrum và những vai trò trong một Scrum team. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Scrum events ( các sự kiện scrum), Scrum artifacts ( các tạo tác trong scrum) và Definition of “done” (định nghĩa …

sdlc

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Quy trình phát triển phần mềm là gì? Quy trình phát triển phần mềm Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Các hoạt động cơ bản của quy trình …

Tổng Quan Về Quy Trình Scrum

Nếu đã từng tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm, hẳn là bạn đã từng biết đến rất nhiều mô hình phát triển phần mềm như Waterfall, V model, mô hình xoắn ốc hay mô hình tiếp cận lặp… Và gần đây chúng ta thường nghe tới thuật ngữ như Scrum. Vậy Scrum là gì? mô hình phát …

Hướng Dẫn Xây Dựng Test Plan Hoàn Chỉnh Kết Hợp Sử Dụng Json Extractor Và CSV Dataset Config.

 Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn tạo test script Web Application bằng cách recording trên JMeter, các bạn có thể xem lại bài viết ở đây. Tiếp nối chuỗi bài viết về Jmeter, ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng kịch bản test plan hoàn chỉnh kết …