Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

Vòng đời kiểm thử phần mềm-Software Testing Life Cycle (STLC)
Basic

Vòng đời kiểm thử phần mềm-Software Testing Life Cycle (STLC) 

Vòng đời kiểm thử phần mềm (Software Testing Life Cycle – STLC) là quy trình kiểm thử được thực hiện theo hệ thống và có kế hoạch rõ ràng. Trong quá trình kiểm thử, rất nhiều giai đoạn khác nhau được thực hiện một cách tuần tự. Mỗi giai đoạn đều có đầu vào và đầu ra khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu cuối đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các giai đoạn cũng như hoạt động trong một vòng đời kiểm thử phần mềm.

Dưới đây là các giai đoạn điển hình trong kiểm thử phần mềm:

 • Requirenment analysis – phân tích yêu cầu
 • Test planning – lập kế hoạch kiểm thử
 • Test case development – thiết kế kịch bản kiểm thử
 • Test environment set up – thiết lập môi trường kiểm thử
 • Test execution – Thực hiện kiểm thử
 • Test cycle closure – Đóng chu trình kiểm thử

Các giai đoạn trong vòng đời kiểm thử phần mềm

Requirenment analysis – phân tích yêu cầu

Ở giai đoạn này, đội kiểm thử sẽ bắt đầu nghiên cứu yêu cầu để đánh giá xem yêu cầu nào có thể test được, yêu cầu nào không. Đội test cũng sẽ phải làm việc với các bên liên quan như khách hàng, phân tích hệ thống, trưởng nhóm, kỹ sư hệ thống, v.v để làm rõ yêu cầu. Yêu cầu có thể là yêu cầu về chức năng (mô tả tính năng của phần mềm) cũng như non-functional (yêu cầu hiệu năng, tính bảo mật, tính hữu dụng của phần mềm). Đội kiểm thử cũng đánh giá khả năng làm kiểm thử tự động ở giai đoạn này.

Các hoạt động liên quan:

 • Xác định loại kiểm thử sẽ được thực thi
 • Xác đinh độ ưu tiên của các hoạt động kiểm thử
 • Chuẩn bị tài liệu để đánh giá độ bao phủ của yêu cầu (Requirement Traceability Matrix)
 • Xác định môi trường test cần chuẩn bị khi tiến hành kiểm thử
 • Phân tích tính khả thi của kiểm thử tự động (nếu cần thiết) Đầu ra:
 • Tài liệu đánh giá về độ bao phủ của yêu cầu.
 • Bảng báo cáo về tính khả thi của kiểm thử tự động

Test planning – lập kế hoạch kiểm thử

Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn vạch chiến lược test. Về cơ bản, ở giai đoạn này, QA Manager sẽ quyết định cũng như ước lượng chi phí cho dự án cũng như chuẩn bị và thống nhất kế hoạch kiểm thử.

Các hoạt động liên quan:

 • Chuẩn bi tài liệu kế hoạch/chiến lược kiểm thử cho các loại kiểm thử khác nhau.
 • Chọn công cụ kiểm thử.
 • Ước lượng khối lượng công việc kiểm thử.
 • Lên kế hoạch nhân sự cũng như định ra vai trò và trách nhiệm tương ứng.
 • Lên kế hoạch đào tạo nếu cần thiết. Đầu ra:
 • Bảng kế hoạch kiểm thử (test plan).
 • Bảng ước lượng khối lượng công việc.

Test case development – thiết kế kịch bản kiểm thử

Giai đoạn này bao gồm các hoạt động như tạo test case, review test case, chỉnh sửa test case cũng như chuẩn bị dữ liệu kiểm thử (test data)

Các hoạt động liên quan:

 • Tạo test case, kịch bản test (dành cho kiểm thử tự động).
 • Tạo dữ liệu kiểm thử Đầu ra:
 • Bộ test case/test scripts.
 • Bộ dữ liệu test

Test environment set up – thiết lập môi trường kiểm thử

Ở giai đoạn này chúng ta sẽ phải chuẩn bị môi trường kiểm thử như phần mềm, phần cứng nào cần thiết cho việc test. Chuẩn bị môi trường test là một trong những giai đoạn quan trọng nhất cho qui trình kiểm thử và có thể được làm song song với giai đoạn viết test case. Trong một số trường hợp thì đội test không cần phải làm giai đoạn này nếu khách hàng đã chuẩn bị sẵn. Đội test chỉ cần kiểm tra xem môi trường test này có hoạt động tốt không thôi

Các hoạt động liên quan:

 • Hiểu được yêu cầu về môi trường test của dự án để chuẩn bị phần mềm, phần cứng tương ứng.
 • Chuẩn bị môi trường test tương ứng.
 • Chuẩn bị dữ liệu test tương ứng.
 • Kiểm tra xem môi trường test chạy có ok không Đầu ra:
 • Môi trường test được chuẩn bị sẵn sàng.

Test execution – Thực hiện kiểm thử

Ở giai đoạn này đội test sẽ tiến hành kiểm thử dựa trên kế hoạch kiểm thử và bộ test case đã chuẩn bị trước đó. Lỗi sẽ được báo cho đội phát triển để sửa lỗi và kiểm tra lỗi có được fix đúng hay không.

Các hoạt động liên quan:

 • Chạy test case.
 • Ghi nhận kết quả và báo bug cho những trường hợp chạy bị failed.
 • Map bug với test case trong bộ test case
 • Kiểm tra các lỗi được vá.
 • Đóng lỗi (nếu lỗi được fix) Đầu ra:
 • Kết quả chạy test case.
 • Bảng báo cáo lỗi

Test cycle closure – Đóng chu trình kiểm thử

Ở giai đoạn này, toàn đội test sẽ ngồi lại với nhau để thảo luận về kết quả thực thi test để lên kế hoạch cũng như rút ra bài học. Ý tưởng là loại bỏ nhưng giai đoạn thắt cổ chai cũng như chia sẻ best practices cho những dự án tương tự trong tương lai.

Các hoạt động liên quan:

 • Đánh giá mức độ hoàn thành của việc test dựa vào Thời gian, Độ bao phủ test, Chi phí, Mục tiêu busines đạt được, v.v.
 • Chuẩn bị các tiêu chí đo lường dựa trên những yếu tố trên.
 • Ghi nhận những bài học rút ra được.
 • Chuẩn bị bảng báo cáo đóng dự án.
 • Đánh giá chất lượng của sản phẩm.
 • Phân tích kết quả kiểm thử để tìm ra việc phân bổ và độ nghiêm trọng của lỗi Đầu ra:
 • Bảng báo cáo đóng giai đoạn.
 • Tiêu chí đo lượng chất lượng kiểm thử

Kết luận

Nói chung, vòng đời Kiểm thử phần mềm bao gồm: lập kế hoạch, chuẩn bị, tiến hành và báo cáo các bài kiểm tra. Vòng đời phát triển phần mềm và Vòng đời kiểm thử phần mềm có quan hệ mật thiết với nhau. Các hoạt động kiểm thử không thể tách rời các hoạt động phát triển phần mềm.

Lưu ý: các giai đoạn STLC đã đề cập ở trên không nhất thiết phải theo thứ tự được liệt kê; một số giai đoạn đôi khi có thể chạy song song (Ví dụ: thiết kế kiểm thử và tiến hành kiểm thử). Và trong các trường hợp đặc biệt, các giai đoạn cũng có thể bị đảo ngược.

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *

error: Content is protected !!