Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

Postman Environment Là Gì?
API

Postman Environment Là Gì? 

Biến trong Postman cho phép bạn định nghĩa và tái sử dụng lại một số giá trị thường xuyên được dùng tới trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc trong những dự án nhất định. Biến có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào trong một request: URL, URL parameters, headers, authorization, request body, header presets, script…

Lợi ích:

– Nhanh chóng chuyển qua lại giữa các môi trường mà không cần tạo lại các request mới vì phải thay đổi lại URL.
– Giúp lưu lại giá trị của Response API trước để điền vào API sau.
– Không phải sửa giá trị của các tham số quá nhiều lần.

Ở Postman sẽ chia làm 2 loại Environments: Local và Global

 • Local: Phạm vi ảnh hưởng chỉ có khi chọn đúng Environments.
 • Global: Phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ các project có trong Postman, nhưng nếu có 2 biến cùng tên ở Local và Global thì sẽ ưu tiên lấy Local.

Tạo Enviroment

Bước 1: Mở Manage Environments

Bước 2: Thêm Enviroment

Bước 3: Điền tên của Enviroment, tên và giá trị của biến.

Ý nghĩa các trường:

 • ENVIRONMENT NAME: tên môi trường.
 • VARIABLE: tên biến.
 • INITAL VALUE: biến khởi tạo ban đầu, giá trị này sẽ được sử dụng khi bạn chia sẻ với người khác.
 • CURRENT VALUE: giá trị của biến sau khi được thay đổi bằng script.
  Mặc định, CURRENT VALUE = INITAL VALUE.

Cách lấy giá trị của các biến

Để lấy giá trị của các biến trong request, viết theo cú pháp :

{{tên_biến}}: ví dụ: {{Test_url}}

Như trong hình:

 1. Chỗ chuyển đổi qua lại giữa các Environment
 2. Cách lấy giá trị biến. Lấy đúng sẽ có màu cam, khi hover chuột vào thì hiển thị giá trị của biến.
 3. Nếu tên biến có màu đỏ có nghĩa là không có biến này trong Environment, chuyện này thường xảy ra khi chuyển đổi qua lại giữa các môi trường của các dự án khác nhau, hoặc đã inactive biến đó.

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *

error: Content is protected !!