Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

Kiểm thử hộp trắng-White Box Testing
Methods

Kiểm thử hộp trắng-White Box Testing 

Kiểm thử hộp trắng (White box testing) là một kỹ thuật xác minh giúp các kỹ sư phần mềm có thể sử dụng để kiểm tra mã code của họ hoạt động như dự kiến. Có 2 hoạt động kiểm thử hộp trắng:

 • Kiểm thử luồng điều khiển
 • Kiểm thử dòng dữ liệu

ƯU ĐIỂM

 • Test có thể bắt đầu ở giai đoạn sớm hơn, không cần phải chờ đợi cho GUI để có thể test
 • Test kỹ càng hơn, có thể bao phủ hầu hết các đường dẫn
 • Thích hợp trong việc tìm kiếm lỗi và các vấn đề trong mã lệnh
 • Cho phép tìm kiếm các lỗi ẩn bên trong
 • Các lập trình viên có thể tự kiểm tra
 • Giúp tối ưu việc mã hoá
 • Do yêu cầu kiến thức cấu trúc bên trong của phần mềm, nên việc kiểm soát lỗi tối đa nhất.

NHƯỢC ĐIỂM

 • Vì các bài kiểm tra rất phức tạp, đòi hỏi phải có các nguồn lực có tay nghề cao, với kiến thức sâu rộng về lập trình và thực hiện.
 • Maintenance test script có thể là một gánh nặng nếu thể hiện thay đổi quá thường xuyên.
 • Vì phương pháp thử nghiệm này liên quan chặt chẽ với ứng dụng đang được test, nên các công cụ để phục vụ cho mọi loại triển khai / nền tảng có thể không sẵn có.

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử đường cơ bản – Đồ thị dòng

Kiểm thử dựa trên luồng điều khiển

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *

error: Content is protected !!