Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

Định dạng dữ liệu trong HTTP
API

Định dạng dữ liệu trong HTTP 

Trong API, phần header có chức năng lưu những thông tin mà người dùng không biết, trong đó có 1 thành phần xác định format của data: Content-Type

Khi client gửi Content-Type trong header của request, nó đang nói với server rằng dữ liệu trong phần body của request là được định dạng theo kiểu đó. Khi client muốn gửi JSON nó sẽ đặt Content-Type là “application/json“.

Khi bắt đầu nhận request, Server sẽ check cái Content-Type đầu tiên và như thế nó biết cách đọc dữ liệu trong body. Ngược lại, khi Server gửi lại Client 1 response, nó cũng gửi lại Content-Type để cho Client biết cách đọc body của response.

Đôi khi Client chỉ đọc được 1 loại định dạng, ví dụ là JSON mà server lại trả về XML thì client sẽ bị lỗi. Do đó, 1 thành phần khác ở trong header là Accept sẽ giúp Client xử lý vấn đề trên bằng cách nói luôn với Server loại nó có thể đọc được. Ví dụ : Accept : “application/json” . Chốt lại: dựa vào 2 thành phần Content-Type và Accept, Client và Server có thể hiểu và làm việc một cách chính xác.

Related posts

1 Comment

  1. Tìm hiểu về JSON – Kiểm Thử Phần Mềm

    […] Next: Định dạng dữ liệu trong HTTP […]

Leave a Reply

Required fields are marked *

error: Content is protected !!