Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

API

API Testing là gì? 

API được sử dụng để tích hợp các hệ thống với nhau. Bạn có thể tạo sẵn dữ liệu cho các hệ thống khác truy cập thông qua API hoặc chấp nhận dữ liệu từ các hệ thống khác. Đây là cách các thiết bị…

API

Protocol là gì? 

Việc trao đổi thông tin dù là đơn giản nhất cũng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Đơn giản như hai người nói chuyện với nhau, muốn cho cuộc nói chuyện có kết quả thì ít nhất cả hai người phải ngầm tuân…

API

Tìm hiểu về JSON 

JSON là chữ viết tắt của Javascript Object Notation, đây là một dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được, bạn có thể sử dụng lưu nó vào một file, một record…

API

HTTP là gì? 

HTTP (HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong các giao thức chuẩn về mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web server) và Máy sử dụng dịch vụ (Web client), là giao thức Client/Server dùng…

API

Thành phần chính của HTTP 

HTTP – Requests HTTP Request Method: Là phương thức để chỉ ra hành động mong muốn được thực hiện trên tài nguyên đã xác định. Cấu trúc của một HTTP Request: Một Request-line = Phương thức + URI–Request + Phiên bản HTTP . Giao thức HTTP định nghĩa một tập các giao thức…

API

API Authentication Là Gì? 

Giả sử bạn đã đăng ký tài khoản ở một website, hai thông tin không thể thiếu là username và password. Những thông tin này được gọi là Credentials. Và những lần sau vào website, hệ thống chỉ cần kiểm tra thông tin Credentials của…

API

Tìm hiểu về POSTMAN 

Postman là 1 công cụ để test API của công ty Postdot Technologies được bắt đầu phát triển từ năm 2012. Hiện tại Postman có 3 phiên bản: Postman, Postman Pro (2016) và Postman Enterprise (2017) Ưu điểm: Dễ sử dụng, hỗ trợ cả chạy bằng…

API

Postman Environment Là Gì? 

Biến trong Postman cho phép bạn định nghĩa và tái sử dụng lại một số giá trị thường xuyên được dùng tới trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc trong những dự án nhất định. Biến có thể sử dụng ở bất kỳ nơi…

Automation

Tìm hiểu về Cucumber 

Cucumber là một công cụ kiểm thử tự động dựa trên việc thực thi các chức năng được mô tả dướng dạng plain-text, mục đích là để hỗ trợ cho việc viết Behavior Driven Development (BDD). Điều này có nghĩa rằng kịch bản test (scenarios)…

error: Content is protected !!