Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

Defects

Bug Severity – Priority 

1. Severity Severity là mức độ ảnh hưởng của Bug/ Defect với sự phát triển hoặc hoạt động của ứng dụng đang test. Mức độ ảnh hưởng tới các function càng cao thì severity càng cao. Tester/QA thường là người xác định serverity. Phân loại…

Automation

Tìm hiểu về Cucumber 

Cucumber là một công cụ kiểm thử tự động dựa trên việc thực thi các chức năng được mô tả dướng dạng plain-text, mục đích là để hỗ trợ cho việc viết Behavior Driven Development (BDD). Điều này có nghĩa rằng kịch bản test (scenarios)…

API

Định dạng dữ liệu trong HTTP 

Trong API, phần header có chức năng lưu những thông tin mà người dùng không biết, trong đó có 1 thành phần xác định format của data: Content-Type Khi client gửi Content-Type trong header của request, nó đang nói với server rằng dữ liệu trong phần body…

error: Content is protected !!