Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

Methods

Agile Testing 

Agile làm một phương thức phát triển phẩm mềm linh hoạt rất phổ biến hiện nay. Mô hình phát triển phần mềm Agile nhấn mạnh vào 4 giá trị cốt lõi sau: “Cá nhân và sự tương hỗ quan trọng hơn quy trình và công…

Methods

Ad-hoc Testing 

Thuật ngữ Adhoc testing là phương pháp kiểm thử dạng Black box test mà không theo cách thông thường. Với quy trình test thông thường là phải có tài liệu yêu cầu, kế hoạch test ( test plan), testcase. Kiểu test này không theo bất…

Types

Usability Testing 

Là kiểm tra tính khả dụng để tạo ra một sản phẩm làm cho khách hàng mua ngay từ cái nhìn hoặc lần sử dụng đầu tiên. Ví dụ:  Khách hàng mua hàng trực tuyến ở website Khi thực hiện ở hệ thống A phải…

error: Content is protected !!