Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

Test Script
Artifacts

Test Script 

Test Script là một nhóm mã lệnh dạng đặc tả kịch bản dùng để tự động hóa một trình tự kiểm tra, giúp cho việc kiểm tra nhanh hơn, hoặc cho những trường hợp mà kiểm tra bằng tay sẽ rất khó khăn hoặc không khả thi.

Ví dụ một test scipt:

Test case và test script dùng để làm gì?

Test Case dùng cho test bằng tay, còn muốn thực hiện test tự động thì cần có Test Script.

Làm sao để viết test script?

Cách 1:  Thủ công, cách này đòi hỏi người viết phải biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình.

Cách 2:  Tạo tự động dùng công cụ kiểm tra tự động.

Lưu ý:

Test tự động luôn được thực hiện theo sau khi đã thực hiện test bằng tay. Thông thường, test bằng tay 1 vài lần rồi mới chuyển sang thực hiện test tự động. Điều này nghĩa là test case đã được chạy bằng tay ít nhất 1 lần rồi mới thực hiện test tự động.

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *

error: Content is protected !!